Pääsivu
  Hallitus
  Toimintaa
  Kannatusjäsenet
  Kannustusstipendi
  Matka-apurahat
  Historiikki  
  Linkkejä
  Kirja
 
 

MASSASPEKTROMETRIAJAOSTON HISTORIIKKI

Historiikki kertoo Suomen Kemian Seuran Massaspektrometriajaoston
(nyk. Suomen Massaspektrometrian Seura) synnystä, toiminnasta ja kasvusta sekä massaspektrometriaan liittyvistä muistoista ympäri Suomen ja maailman.

Historiikki on koottu ajalta 1980-2006 ja sen on toimittanut dos. Raimo Ketola, joka toimi jaoston sihteerinä vuosina 2003-2006.

Kaikki lisätieto ja mahdolliset korjaukset esitettyyn tietoon on tervetullutta, kuten myös uudet ja vanhat valokuvat, jotka jollakin tapaa liittyvät suomalaiseen massaspektrometriaan. Mikäli tunnistatte kuvista henkilöitä, jotka kuvateksteissä on vielä tunnistamatta, voitte ilmoittaa tietonne Raimo Ketolalle osoitteeseen raimo.ketola(at)thl.fi.

  Massaspektrometriajaoston historia 1980-2006